Şartlar & Koşullar

Yürürlük Tarihi: Eylül 8,2015

 

La Mer Türkiye Online (“La Mer Türkiye Online”) işlevsellik, nitelik veya promosyon ürünleri ve müşteri hizmetleri ile bağlantılı olarak, aşağıdaki hüküm ve şartlarla, Gizlilik Politikamız’a ve diğer hüküm ve şartlara tabi olmak üzere, Site’mizde bulabileceğiniz içerik ve hizmetleri Site’de sizin için hazır bulundurmaktadır (müştereken, "Hüküm ve Şartlar"). Site’ye erişerek veya Site’yi kullanarak, işbu Hüküm ve Şartları okuduğunuzu, anladığınızı ve herhangi bir kısıtlama veya koşul olmaksızın kabul ettiğinizi ve işbu Hüküm ve Şartlar’la bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz.

 

1. Gizlilik

Gizlilik uygulamalarımızı anlayabilmeniz için lütfen Gizlilik Politikalarımız’ı , gözden geçiriniz.

 

2. Kişisel Kullanım için Ürünler ve Hizmetler

Site’de tanımlanan ürünler ve hizmetler ve size sağlayacağımız oradaki tüm örnekler sadece kişisel kullanım içindir. Bizden temin ettiğiniz ve orada bulunan ürünlerin ve hizmetlerin veya örneklerin hiçbirini satamazsınız veya tekrar satamazsınız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Hüküm ve Şartlar’ımızın ihlali sonucu doğurabileceğini düşündüğümüz, size sağlanan ürünleri veya hizmetleri herhangi bir ihbarda bulunmadan veya bulunarak iptal etme veya miktarını azaltma hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

3. Bilgilerin Doğruluğu

Site’de ürünlerimizi tanımlarken mümkün olduğunca hatasız olmaya çalışıyoruz fakat yürürlükteki hukukun izin verdiği ölçüde biz, ürün tanımlamalarının, renklerin, bilgilerin veya Site’de bulunan diğer içeriklerin doğru, tam, güvenilir, güncel veya hatasız olduğu konusunda garanti vermiyoruz.

 

4. Fikri Mülkiyet

Ticari marka, logo, hizmet işaretleri, metin, grafik, buton ikonları, görüntüler, işitsel klipler, veri derlemeleri ve yazılımlar ve Site’deki derleme ve düzenleme (müştereken, "İçerik") dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Site’de mevcut tüm bilgi ve içerikler ve bunların “görüntü ve hissi” La Mer Türkiye Online’ın, bağlı şirketlerimizin, ortakların veya lisans verenlerin mülkiyetinde olup, Amerika Birleşik Devletleri yasaları ve telif hakkı ve ticari markalara uygulanan yasaların dahil olduğu uluslararası kanunlar tarafından korunmaktadır.Bölüm 5’, deki sınırlı lisanslarda yapılan düzenleme veya yürürlükteki hukukun gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, ne İçerik ne de Site’nin herhangi bir kısmı önceden yazılı iznimiz olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir sebeple, kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, tekrar satılamaz, erişilemez, değiştirilemez veya başka bir şekilde kullanılamaz.

 

 5.Sınırlı Lisanslar

Size bu Site’ye girebilmeniz ve kişisel kullanım oluşturmanız için sınırlı, geri alınabilir ve münhasır olmayan lisans veriyoruz. İşbu sınırlı lisans (a) Site’yi ve Site’nin herhangi bir kısmını dahil etmek için çerçevelemek veya çerçeveleme tekniklerini kullanmak; (b) yeniden yayınlamak, yeniden dağıtmak, iletmek, satmak, lisans vermek veya Site’yi veya İçerek’in tümünü veya bir kısmını yüklemek (önbelleğe almak veya Site’yi görüntüleme için gerekli olanlar haricinde); (c) Kişisel kullanım haricinde Site’den veya İçerek’in tümünden ve/veya bir kısmından faydalanmak; (d) Site veya İçerek’in tümünü ve/veya bir kısmına dayanarak değişiklik yapmak, ters yönde mühendislik uygulaması yapmak veya türetilmiş iş yaratmak; (e) şahsınız veya üçüncü bir kişi yararına hesap bilgisi toplamak; (f) İçerik’in tümünü ve/veya bir kısmını kullanarak meta etiketleme (meta tags) veya başka “gizli metin” kullanmak veya (g) yazaılım robotu, örümcek, böcek veya benzer veri toplayıcıları ve çıkarma araçlarını kullanmak veya makul olmayan yük bindirebilecek veya alt yapımızı yükleyebilecek başka herhangi bir hareket yapmak hakkını içermez. Site’deki tüm mülkiyet hakkına ilişkin bildirimleri değişiklik yapmadan göz önünde bulundurmanız gerekir.

Ayrıca size, sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanımınız için Site’nin ana sayfasına köprü (link) oluşturmanız için sınırlı, geri alınabilir ve münhasır olmayan bir lisans veriyoruz. Site’ye bağlayan bir web sitesi (i) İçerik’in tamamına ve/veya bir kısmına bağlayabilir fakat bunları çoğaltamaz; (ii) bu web sitesini, hizmetlerini veya ürünlerini uygun bulduğumuzu ima edemez; (iii) bizimle olan ilişkisini yanlış tanıtamaz; (iv) hoş olmayan, müstehcen, hakaret edici, tartışmalı olarak yorumlanabilecek veya hukuka aykırı veya uygun olmayan içerik barındıramaz; (v) bizi, ürünlerimizi veya hizmetlerimizi yanlış, yanıltıcı, küçültücü veya başka bir şekilde hakaret edici veya itiraz edilebilir bir şekilde tanımlayamaz veya bizi istenmeyen ürünler, hizmetler veya görüşler ile ilişkilendiremez ve (vi) ana sayfa dışında Site’nin herhangi bir sayfasına bağlayamaz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak sizin Site’mize yaptığınız herhangi bir bağlantıyı kaldırmanızı talep edebiliriz ve böyle bir talebin tarafınızca alınması halinde derhal bu bağlantıyı kaldırmanız ve bağlantıyı devam ettirmeniz için tarafımızca yazılı olarak izin verilmedikçe bu bağlantıyı durdurmanız gerekmektedir. Site’nin veya İçerik’in tümünün ve/veya bir kısmının tarafınızca izinsiz bir şekilde kullanımı yürürlükteki hukuk veya işbu Hüküm ve Şartlar tarafından sağlanan diğer yollar saklı kalmak kaydıyla işbu Bölüm 5’ e düzenlenen sınırlı lisansı kendiliğinden fesheder.

 

6. Yükümlülükleriniz ve Sorumluluklarınız

Site’ye erişmeniz veya Site’yi kullanmanız halinde işbu Hüküm ve Şartlara, Site’de yer alan erişim veya kullanımla ilgili özel uyarılara veya talimatlara uymanız gerekmektedir. Her zaman hukuk, örf-adet ve iyi niyet kurallarına uygun hareket etmelisiniz. Site’de veya İçerik’te veya Site’de görünen hizmetlerde herhangi bir değişiklik yapamazsınız ve Site’nin bütünlüğüne veya faaliyetine herhangi bir şekilde zarar veremezsiniz. Hüküm ve Şartlar’daki hükümlerin umumiyetini sınırlamaksızın, kusur veya kastınızla Hüküm ve Şartlar’da düzenlenen yükümlülüklere riayet etmemeniz halinde, La Mer Türkiye Online, bağlı şirketlerimiz, ortaklarımız veya lisans verenlerimiz nezdinde doğacak tüm zarardan sorumlu olacaksınız.

 

7. Üçüncü Kişi Bağlantıları

Harici web sitesi (off-web sites) sayfaları veya Site’ye bağlanan diğer web siteleri veya Site’den bağlanılan web sitelerinin içeriğinden sorumlu değiliz. Site’de görünen bağlantılar sadece kolaylık amaçlı olup referans olarak verilen içerik, ürün, hizmet veya tedarikçinin tarafımızca, bağlı şirketlerimizce veya ortaklarımızca desteklendiği anlamına gelmemektedir. Harici web sitelerine (off web-sites) veya harici web sitelerinden bağlanmanız tamamen şahsi riskiniz çerçevesindedir. Harici web sitesi (off-web sites) sayfalarına veya Site’ye bağlanan diğer web siteleri veya Site’den bağlanılan web sitelerinin tekliflerini inceleme veya değerlendirmekten sorumlu olmadığımız gibi bu siteler tarafından yapılan teklifleri de garanti etmiyoruz. Bu sayfaların ve web sitelerinin gizlilik politikaları ve hüküm ve şartları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir hareketinden, içeriğinden, ürünlerinden veya hizmetlerinden dolayı herhangi sorumluluk kabul etmiyoruz. Tüm harici web sitesi (off-web sites) sayfalarının ve diğer web sitelerinin hüküm ve şartlarını ve gizlilik politikalarını dikkatli bir şekilde incelemelisiniz.

 

8. Özellikler, İşlevsellik ve Etkinlikler

İşbu Site, (a) Hüküm ve Şartlar’a ek olacak veya Hüküm ve Şartlar yerine geçecek kullanım şartları, kuralları ve/veya politikalarına tabi olacak ve (b) tarafımızca veya üçüncü kişilerce teklif edilecek belli özellikler, işlevsellikler veya etkinlikler (yarışma, çekiliş veya diğer teklifler) teklif edebilir. Böyle bir durumda, size bu konuda bildirimde bulunacağız ve bu tekliflerden yararlanmayı seçmeniz halinde, bu tekliflerin kullanımının bu gibi ek olarak veya ayrıca düzenlenmiş kullanım şartlarına, kurallarına ve/veya politikalarına tabi olduğunu kabul etmiş olacaksınız.

 

 9.İletiler

Talep edilmemiş önerileri ve fikirleri geri çevirmek politikamız dahilindedir. Talep edilmemiş öneriler ve fikirlere ilişkin politikamıza halel getirmeksizin, tarafınızca bize sağlanan sorular, geri bildirimler, öneriler, fikirler veya diğer bilgiler (müştereken "İletiler") sahipsiz ve gizli olmayan soru, geri bildirim, öneri, fikir veya diğer bilgi muamelesi görecektir. Gizlilik Politikamız’,daki hükümlere tabi ve uygulanan hukukun izin verdiği ölçüde, herhangi bir İleti’yi bize göndererek veya yollayarak sanki o İleti’yi kendi amaçlarımız için biz yaratmış, geliştirmiş ve yollamışız gibi bize o İleti üzerinde tam mülkiyet hakkı vermektesiniz. İleti’nin tamamını veya bir kısmını kopyalamak, İleti’den türetilmiş işler yaratmak, İleti’yi bilindiği haliyle veya bundan sonra geliştirilmiş haliyle tek başına veya diğer işlerin bir parçası olarak herhangi bir şekil, medya veya teknoloji vasıtasıyla dağıtmak veya göstermek veya ürünlerimiz veya hizmetlerimiz içinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanmak da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun gördüğümüz herhangi bir şekilde İleti’yi kopyalamak, kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, dönüştürmek, yayınlamak, lisanslamak, dağıtmak, satmak veya devretmek haklarını saklı tutuyoruz. Ayrıca, İleti’nizin geri verilmeyeceğini ve İleti’nizi, fikirlerinizi, konseptlerinizi veya bunların içindeki know-howları herhangi bir para ödemeden veya başka bir ivaz karşılığı olmaksızın ürünleri geliştirmek, üretmek, dağıtmak ve pazarlamak amaçları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz.

Herhangi bir İleti göndermeniz halinde, İleti’nize ait haklara sahip olduğunuzu veya başka bir şekilde bu hakları kontrol ettiğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca, böyle bir İleti’yi yazılım virüsleri, ticari talep, zincirleme mektup, toplu e-posta gönderimi veya başka herhangi bir “spam” oluşturmadığı veya içermediğini de beyan ve taahhüt etmektesiniz. Sahte bir e-posta adresi, başka bir kişinin veya kurumun kimliğini kullanamazsınız veya İleti’nin kaynağı konusunda bizi yanıltamazsınız. İleti’nin üzerindeki haklardan doğan veya bu haklarla ilgili tüm talepler veya İleti’den doğan zararlar için bize tazminat ödemeyi kabul etmektesiniz.

 

10. Kullanıcı İçeriği

Site’ye veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, görüntü, video, mesaj veya diğer materyaller ("Kullanıcı İçeriği") ilettiğiniz, yüklediğiniz, gönderdiğiniz, e-posta yoluyla gönderdiğiniz veya başka bir şekilde hazır bulundurduğunuz takdirde bu Kullanıcı İçeriği’nden tamamen sorumlu olacaksınız. Böyle bir Kullanıcı İçeriği, Bölüm 9 uyarınca İleti oluşturmaktadır. Bu, tüm üçüncü kişilerin Site’ye gönderdikleri tüm Kullanıcı İçeriği’nden tamamen sorumlu oldukları ve bizim sorumlu olmadığımız anlamına gelir. Başkalarının (a) hukuka aykırı, zararlı, tehditkar, kötüleyici, taciz edici, haksız, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, iftira niteliği taşıyan, başkasının özel hayatını çiğneyen, nefret dolu veya ırk, etik olarak veya başka bir nedenden dolayı itiraz edilebilir nitelikteki; (b) herhangi bir hukuka, sözleşmesel veya güvene dayalı ilişkiye uygun olarak hazır bulunduramayacağını; (c) tarafınızca sahte, doğru olmayan veya yanıltıcı olduğu bilinen; (d) tazmin edildiğiniz veya üçüncü bir kişi tarafından başka bir bedel ödenen; veya (e) herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer başkasına ait hakları ihlal eden Kullanıcı İçeriği’ni Site’ye iletmesini, yüklemesini, göndermesini, e-posta yoluyla yollamasını veya başka bir şekilde hazır bulundurmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmamayı veya yardım etmemeyi veya teşvik etmemeyi kabul etmektesiniz. Ayrıca, (i) başka bir kişinin veya kurumun kimliğini kullanmamak, başka bir kişi veya kurumla ilişkinizi yanlış beyan etmemek veya tanıtmamak; (ii) takip etmek veya başkasının tacizini desteklememek de dahil olmak üzere taciz etmemek, üçüncü bir kişiyi tuzağa düşürmemek veya az da olsa zarar vermemek; (iii) Kullanıcı İçeriği’nin aslını gizlemek için başlığı sahte bir şekilde düzenlememek veya ayırt edici özelliklerde başka bir şekilde hile yapmamak; (iv) yerel, eyalet, devlet, milli veya uluslararası yürürlükteki hukuku bilerek veya bilmeyerek ihlal etmemek; veya (v) başkaları hakkında kişisel olarak ayırt edici veri toplamamak veya saklamamak hususlarını da kabul etmektesiniz.

Site’ye iletilen veya gönderilen Kullanıcı İçeriği’ni tasdik ve kontrol etmiyoruz ve bu nedenle Kullanıcı İçeriği’nin doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesini garanti etmiyoruz. Site’yi kullanarak, hakaret edici, uygunsuz veya itiraz edilebilir Kullanıcı İçeriği’ne maruz kalabileceğinizi anlamış bulunmaktasınız. Hiçbir koşul altında, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nde meydana gelen hata veya kusur veya Site’ye iletilen, yüklenen, gönderilen, e-posta yoluyla gönderilen veya başka bir şekilde hazır hale getirilen Kullanıcı İçeriği’nin kullanımı sonucu tarafınızca maruz kalınan herhangi bir zarar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni göndermeyi reddetmek veya kaldırmak hakkına (fakat yükümlülüğüne değil) sahip olduğumuzu kabul etmektesiniz ve Kullanıcı İçerikleri’ni değiştirmek, kısaltmak veya silmek hakkımızı saklı tutuyoruz. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini ve Hüküm ve Şartlar’daki hükümleri sınırlamaksızın, Hüküm ve Şartlar’ı ihlal eden veya başka bir şekilde itiraz edilebilir Kullanıcı İçeriği’ni kaldırma hakkımızı saklı tutuyoruz ve Hüküm ve Şartları ihlal eden veya başkalarının haklarını ihlal eden kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hizmet vermeyi reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

11. Telif Hakkı Şikayetleri

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz. Telif hakkına tabi herhangi bir materyalin telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığına inanıyorsanız lütfen ihlal bildirimleri için Belirlenen Temsilcimize e-posta veya yazılı ihbar gönderiniz ve aşağıdakileri belirtiniz: (i) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkına tabi işi(leri)n tespiti ve telif hakkı sahibi olduğunuza ilişkin veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza ilişkin teyit; (ii) ihlal edici materyalin tanımlaması ve Site’de bulunduğu yer; (iii) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.

Telif hakkı ihlali iddialarına ilişkin Belirlenen Temsilcimiz Ömer Dündar’dır. İletişim Bilgileri: STOCK INDUSTRIAL PROPERTY SERVICES A.S., 173 Büyükdere Caddesi, Levent 34394, İstanbul, Türkiye. Telefon: 0212 324 31 00. e-posta:
info@cremedelamer.com.tr

NOT: YUKARIDAKİ İLETİŞİM BİLGİLERİ MÜNHASIRAN La Mer TÜRKİYE ONLİNE’A TELİF HAKKINA TABİ MATERYALİN İHLAL EDİLMİŞ OLABİLECEĞİNE İLİŞKİN BİLDİRİMDE BULUNMAK İÇİN SAĞLANMIŞTIR. DİĞER TÜM SORULAR BU YOLLA CEVAPLANMAYACAKTIR VE info@cremedelamer.com.tr ADRESİNE E-POSTA GÖNDERİLEREK MÜŞTERİ HİZMETLERİ’NE İLETİLMELİDİR

 

12. Beyanlar ve Tekeffüller; Sorumluluğun Sınırlanması

SİTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR. HUKUKEN DIŞINDA KALAMAYACAĞIMIZ BEYAN VE TEKEFFÜLLER HARİÇ OLMAK ÜZERE, TİCARİ GARANTİ, İHLAL ETMEME GARANTİSİ VEYA BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BU HÜKÜM ŞARTLARLA VEYA SİTE’YLE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMUYORUZ.

YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HİÇBİR KOŞUL ALTINDA (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (KUSUR DAHİL) VEYA BAŞKA ŞEKİLDE) AŞAĞIDAKİLERDEN SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ OLMADIĞIMIZI KABUL ETMEKTESİNİZ: (a) İŞE ARA VERİLMESİ; (b) SİTE’YE ERİŞİMDE GECİKMELER VEYA ERİŞİMDE KESİLMELER; (c) VERİLERİN GÖNDERİLMEMESİ, EKSİK GÖNDERİLMESİ, KÖTÜLEŞTİRME, TAHRİBAT VEYA BAŞKA BİR DEĞİŞİKLİK; (d) SİTE’DEKİ HARİCİ WEB SİTELERİNE (OFF-WEBSİTES) BAĞLANTILARININ VARLIĞINDAN VEYA BU WEB SİTELERİNİ KULLANMAK SEBEBİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARAR VE HASARLAR; (e) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN WEB SİTELERİNDEN SİTE’YE KURULAN VEYA SİTE’DEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN WEB SİTELERİNE KURULAN BAĞLANTI (LİNK) SIRASINDA OLUŞANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE SİTE’Yİ KULLANIMINIZLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEK BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ, SİSTEM HATALARI VEYA AKSAKLIKLAR; (f) İÇERİKTEKİ YANLIŞLAR VEYA KUSURLAR VEYA (g) BİZİM MAKUL SEVİYEDEKİ KONTROLÜMÜZ DIŞINDA GELİŞEN OLAYLAR.

AYRICA, UYGULANAN HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, SÖZLEŞME HÜKMÜNDEN, HAKSIZ FİİLDEN (KUSUR DAHİL) VEYA BAŞKA BİR SEBEPTEN KAYNAKLANAN HAREKETTEN BAĞIMSIZ OLARAK, BİZ, SİTE İLE VEYA SİTE’Yİ KULLANIMINIZDAN DOLAYLI, ÖZEL, CEZA GEREKTİREN, ARIZİ VEYA DOLAYLI OLUŞAN ZARARLARDAN (KÂR KAYBI DAHİL) BÖYLE BİR ZARARIN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ HUSUSUNDA ÖNCEDEN TAVSİYE ALMIŞ OLSAK DA SORUMLU OLMAYACAĞIZ VE HİÇBİR KOŞULDA MAKSİMUM SORUMLULUĞUMUZ YÜZ ABD DOLARINI (100 $) VEYA YEREL PARA BİRİMİ MUKABİLİNİ AŞAMAZ.

SİTE’NİN KULLANIMINDAN VEYA HÜKÜM VE ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ TALEPLER VE DAVALAR, TALEBİ VEYA DAVA HAKKINI DOĞURAN SEBEP ORTAYA ÇIKTIKTAN BİR (1) YILDAN FAZLA SÜRE SONRA TARAFINIZCA İLERİ SÜRÜLEMEZ.

 

13. Tazminat

Site’yi kullanımınızdan veya Hüküm ve Şartlar’ın ihlalinden kaynaklanan üçüncü kişi iddia, dava veya taleplerinden avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü zarardan veya giderden zarar görmemizi engelleyeceğinizi, oluşan zararları tazmin edeceğinizi ve bizi bu iddia, dava veya taleplere karşı savunacağınızı kabul etmektesiniz. Yazılım robotları, örümcekler, böcekler veya benzer veri toplayıcıları ve bilgi çıkarma araçlarının kullanımından veya makul olmayan yük bindirebilecek veya alt yapımıza yüklenebilecek başka herhangi bir eylemden kaynaklanan, avukatlık ücreti de dahil olmak üzere her türlü zararı veya gideri tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz.

 

14. Uyuşmazlıklar

Site ile ilgili uyuşmazlıklarda, işbu Hüküm ve Şartlar tarafından öngörülen haklar, yükümlülükler ve davalar, Hüküm ve Şartlar’ın tamamı New York’ta akdedilmiş ve ifa edilmiş bir sözleşmeymiş gibi New York Hukuku’na tabi olacaktır. Site’yi ziyaretinizle ilgili tüm uyuşmazlıklar New York’taki gizli tahkim önüne ve gizli tahkimin yargılama ve prosedürlerine sunulacaktır. Fikri mülkiyet haklarımızı veya bağlı şirketlerimiz, ortaklarımız veya lisans verenlerimizin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeniz veya ihlal etmekle tehdit etmeniz halinde veya başka bir dava açma sebebinizinn olması halinde, yetkili başka bir mahkeme önünde ihtiyati tedbir veya başka bir çözüm arayabiliriz ve siz bu amaçlar için böyle bir mahkemenin yargılama yetkisini ve mahkemenin yerini kabul etmektesiniz. İşbu sözleşme uyarınca tahkim, Amerikan Tahkim Birliği’nin Tüketici ile ilgili Uyuşmazlıklar hakkındaki Ek Kuralları ile yürütülecektir. Hakemin kararı bağlayıcı olacak ve yargılama yetkisine sahip mahkeme önüne bir karar olarak sunulabilecektir. Yürürlükteki hukukun izin verdiği ölçüde, Hüküm ve Şartlar uyarınca hiçbir tahkim, bu Hüküm ve Şartlar’a tabi başka kişilerin dahil olduğu başka bir tahkim ile birleştirilemez.

 

15. Site’ye Göndererek veya E-Posta yoluyla Elektronik Ortamda Bildirimleri Tebliğ Alma Onayı

İşbu Hüküm ve Şartlar tarafından atıfta bulunulan sözleşmeleri, ihbarları, ifşaları veya diğer iletişimleri (müştereken “Bildirimler") e-posta veya Site üzerinden yapılacak bildirimler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere elektronik ortamda tebliğ almaya onay vermektesiniz. Size elektronik ortamda gönderdiğimiz tüm Bildirimler’in, bu iletişimlerin yazılı olmasına ilişkin hukuki zorunlulukları karşıladığını kabul etmektesiniz. Bildirimleri elektronik yolla alma onayınızı geri almak istemeniz halinde bize info@cremedelamer.com.tr adresinden bu onayı geri aldığınızı haber vermeniz ve Site’yi kullanımınızı durdurmanız gerekmektedir. Böyle bir durumda size işbu Hüküm ve Şartlar altında verilen tüm haklar, Bölüm 5’de düzenlenen sınırlı lisanslar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kendiliğinden feshedilecektir. Site’nin sağladığı yararları, Bildirimler’i elektronik ortamda tebliğ almayı kabul etmeyen kullanıcılara maalesef sağlayamıyoruz.

Bildirimler’i elektronik ortamda tebliğ almaya ilişkin verilen onay, pazarlama iletişimlerinin tebliğ alınmasına ilişkin yaptığınız seçimden tamamen ayrıdır. Pazarlama iletişimlerini tebliğ almanızla ilgili seçenekler Gizlilik Politikamız’da düzenlenmiştir.

 

16. Genel

İşbu Hüküm ve Şartlar’ın, Site’nin tarafınızca kullanımına ilişkin aramızda tam ve münhasır bir sözleşme oluşturduğunu ve daha önceki tüm tekliflerin, sözleşmelerin veya diğer iletişimlerin yerine geçtiğini ve bu teklif, sözleşme ve diğer iletişimlere uygulanacağını kabul etmektesiniz.

Tamamen kendi takdirimize tabi olarak işbu Hüküm ve Şartlar’ı, Site’ye değişiklikleri göndererek veya değişikliğe ilişkin bildirimde bulunarak istediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Değişiklikler, Site’ye gönderilmesi veya değişikliğe ilişkin bildirimin gönderilmesi üzerine derhal yürürlüğe girecektir. Yapılan değişikliklerden sonra Site’yi devamlı kullanmanız, değiştirilen Hüküm ve Şartlar’ı kabul ettiğiniz sonucunu doğuracaktır. Hüküm ve Şartlar tarafından verilen hakları önceden bildirimde bulunarak veya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın feshedebiliriz. Bu gibi fesihlere veya diğer bildirimlere derhal uymanız gerekmektedir.

İşbu Hüküm ve Şartlar’daki hiçbir hüküm aramızda temsilcilik, ortaklık veya başka bir şekildeki ortak kuruluş oluşturduğu şeklinde yorumlanamaz. Herhangi bir hükmün ifasını talep etmediğimiz takdirde, bu durum herhangi bir zamanda bu ifayı talep etme hakkımızı etkilemeyecektir ve herhangi bir hükmün ihlalinden feragat etmemiz, hükmün kendisinden feragat ettiğimiz şeklinde anlaşılmamalıdır. İşbu Hüküm ve Şartlar’daki herhangi bir hükmün yürürlükteki hukuk uyarınca uygulanamaz veya geçersiz olması veya tahkim veya mahkeme kararı uyarınca uygulanamaz veya geçersiz sayılması halinde bu durum Hüküm ve Şartlar’ın tamamen uygulanamaz veya geçersiz olması sonucunu doğurmaz. Hüküm ve Şartlar mümkün olduğu ölçüde hüküm veren kurum tarafından orijinal hükümde amaçlanan tarafların asıl niyetleri uyarınca değiştirilir.

 

Hüküm ve Şartlar hakkında herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen info@cremedelamer.com.tr.